Achitare cotizație de membru la zi

Cotizația se plătește până cel târziu data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizațiile plătite ulterior acestei date se datorează penalitățile prevăzute de lege. Neplata cotizației datorate pe o perioadă de 6 luni și după atenționarea scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.

Vă rugăm să achitați cotizația la zi !

 

Cu stima,
Secretariat CJM Buzău

Colegiul Medicilor din România Colegiul Judeţean al Medicilor Buzău